Dansk English Telefonbog Log på
Besøgende siden 1. september, 2006: 2402956 Kontakt Webmaster     
 
Århus Sygehus sektorer
Holstebro Sygehus
Esbjerg Sygehus
Kolding Sygehus
Randers Sygehus
Silkeborg Sygehus
Hvidovre Hospital
Ortopædkirurgi Nordjylland
iNANO
Anatomisk Institut
Scanex
Stereologi og Elektronmikroskopi
Forskningslaboratoriet
Radiologi i Århus
PET-centret
Zebicon
Zimmer Danmark ApS
BIOMET Danmark
Nordic Bioscience Diagnostics
Hammel Neurocenter
Århus Sygehus
Ortopædkirurgisk Center
Besøg hjemmesiden
 
Hoftesektoren

Hoftesektoren foretager avancerede hofteoperationer på patienter fra Århus amt. Herudover er ca. 1/3 af sektorens patienter henvist fra andre amter eller udlandet. Patienter både fra Århus Amt og fra andre amter herunder også Fyn og Sjællands amter skal henvises enten igennem det lokale sygehus eller direkte fra egen læge som fritvalgs patienter.

Hoftesektionen råder over de nyeste teknikker, såvel operativt teknisk som anæstesiologisk, via et tæt samarbejde med narkoseafdelingen. Der fokuseres på et optimalt patientforløb med omhyggelig information, kontrolleret narkose med blodbesparende metoder, og et effektiv forceret forløb efter operationen.

Der udføres en omfattende eksperimentel og klinisk forskning, og sektoren har vundet flere internationale priser for videnskabelige undersøgelser. Hoftesektoren har samarbejde med forskningslaboratorier i udlandet, bl.a. USA og Holland.

Under "Information til patienter" kan du læse om hoftesygdomme og behandlingsmuligheder i afdelingen, f.eks. hoftedysplasi, slidgigt, Calvé Legg Perthes, epifysiolyse, kikkertundersøgelse og Ganz-operation.

Kontaktpersoner:

Professor Kjeld Søballe
Århus Sygehus
Tage-Hansens Gade 2
8000 Århus C
e-mail: kjeld.soeballe@as.aaa.dk
tlf.:      89 49 74 25

 

Sekretær Karen Fousing
Århus Sygehus
Tage-Hansens Gade 2
8000 Århus C
e-mail: karen.fousing@as.aaa.dk
tlf.:      89 49 74 20 (telefontid kl. 10-12)

 
Knæsektoren

Knæsektoren på Ortopædkirurgisk Afdeling ved Århus Sygehus varetager

 • den kirurgiske behandling af slidgigt og andre gigtlidelser i knæet 
 • knæprotese-operationer, inklusiv behandling af løse og inficerede proteser

Knæsektoren er tilknyttet afdeling E180 på Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, som er beliggende på 1. sal ved indgang 1A. Her modtages patienter til planlagt såvel som akut behandling og pleje af kirurgiske lidelser i knæ og hofte. Afdeling 180 har et stort patientflow, og der er indlagt patienter med både ukomplicerede og komplicerede forløb af kortere eller længere varighed. Afdeling 180 har 20 sengepladser, og har endvidere hotelsenge til rådighed. Patienter som indlægges på patienthotellet har forsat tilknytning til afsnittet, hvor de modtager behandling og pleje. Knæsektoren samarbejder med andre knækirurgiske afdelinger, bl.a. i den nye region Midt.

I 2006 har knæsektoren gennemført projekter om:

 • bakteriel kontamination under operationer
 • undersøgelse af patienters holdninger til samtykkeerklæringer
 • migrationsstudier af protesetyper
 • undersøgelse af lokal smertebehandling efter knæalloplastik

Desuden er der udført 2 opgaver i forskningsmetodologi for 9. semester medicinstuderende og afdelingens overlæger modtager gerne henvendelse fra læger og studenter, som er interesserede i knækirurgisk forskning. Knæsektoren har udfærdiget et forskningskatalog med emner klar til forskningsmæssig fordybelse.

Kontaktpersoner:

Overlæge Frank Madsen
Århus Sygehus
Tage-Hansens Gade 2
8000 Århus C
e-mail: frank.madsen@as.aaa.dk
tlf.: 8949 7416

Overlæge Anders Odgaard
Århus Sygehus
Tage-Hansens Gade 2
8000 Århus C
e-mail: andod@as.aaa.dk
tlf: 8949 7410

Sekretær Hanna Taisbak Christiansen
Århus Sygehus
Tage-Hansens Gade 2
8000 Århus C
e-mail: sek09htc@as.aaa.dk
tlf.: 8949 7093

 
Håndsektoren

Tekst mangler

 
Idrætsklinikken

Idrætsklinikken er en del af Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Sygehus. Idrætsklinikken varetager:

 • Nærmere udredning af skadede idrætsudøvere
 • Træningsråd og forebyggende tiltag
 • Ultralydundersøgelse og behandling af seneskader
 • Artroskopisk undersøgelse og operativ behandling af knæskader
 • Idrætsklinikken foretager operationer både på Århus Sygehus THG og på Dagkirurgisk Klinik, Odder Sygehus. Afdelingens speciallæger varetager funktionerne begge steder.
 • Idrætsklinikken har udgivet Årsrapporten for 2005 og du kan læse den ved at klikke her
 
Kalender

Publikationer
Treatment of external snapping hip with targeted resistance training intervention
Kjeldsen T, Dalgas U, Lamm M, Reimer LCU, Mechlenburg I.
Effectiveness of supervised resistance training for patients with hip osteoarthritis - a systematic review
Hansen S, Mikkelsen LR, Overgaard S, Mechlenburg I.
Low arthroplasty survival after treatment for proximal humerus fracture sequelae: 3,245 shoulder replacements from the Nordic Arthroplasty Register Association.
Unbehaun D, Rasmussen S, Hole R, Fenstad AM, Salomonsson B, Demir Y, Jensen SL, Brorson S, Äärimaa V, Mechlenburg I, Rasmussen JV.
 Ortopædkirurgisk Forskning Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 Indgang J 8200 Aarhus N Tel: +45 7846 7471 
  All rights reserved
Powered by SimpleNet CMS